Schæferhundeklubben - Kreds 18 - Aabenraa

Nyheder

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling 2020.

Der afholdes Kredsgeneralforsamling  kl 19.30 den 13/2-2020 på adressen Damms Gaard 12 Felsted 6200 Åbenrå.

Dagsorden ifølge lovene

Tilmelding kan ske på

Caniva og på seddel i klubhuset sidste frist for tilmelding er den 3/2-2020