Schæferhundeklubben - Kreds 18 - Aabenraa

 

Generalforsamlingen afholdes den 08-02-2018 kl.: 19:30

Adresse: Damms Gaard, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa

Husk tilmelding senest den 28-01-2018